Bischoff Academy
Bischoff Academy Int
Bischoff Academy ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår
E-learning - E-læring - E-lära - E-lernen - 電子學習
Электронное обучение - التعلم الإلكتروني.
Электронное обучение - التعلم الإلكتروني.
E-learning - E-læring - E-lära - E-lernen - 電子學習
Электронное обучение - التعلم الإلكتروني.
Virksomhedens værktøj til oplæring af de ansatte
Mellemledere, coaches, koordinatorer m.fl.
Alle basis medarbejdere og virksomheden har gavn af denne oplæring
Alle basis medarbejdere og virksomheden har gavn af denne oplæring
Alle basis medarbejdere kan afprøve deres færdigheder online.
De ansatte kan få et certifikat for beståen MC test
Disse kurser er tilgængelig på dansk
Dette web kursus - 5 moduler -  er tilgængelig på dansk
This web course - 5 mdoules - is available  in English language
TDV online test er itv tilgængelig på dansk
Målgruppe A
5 trins e-learning (valg af trin efter behov)
Udvikling af medarbejderne
Målgruppe B/Target group B
1 trins e-learning/1 step training
Mulighed for teste sin viden online
Målgruppe A+B
“Multiple Choice test” online
1. Grundviden - 8 moduler
2. Opstartsværktøjer - 6 moduler
3. Kriseløsning - 8 moduler
4. Vedholdenhed -. 8 moduler
5. Opfølgning - 8 moduler
1.Grundviden om Lean - 5 moduler
   inkl. orientering om Lean værktøjer
1.Basic knowledge about Lean
   5 modules
   (incl. orientation about Lean tools)
A . TDV: Test din viden: Kursus 1-13
     (excl. kursus 5-7 og 11-12)
B.  TDV: Test din viden: Kursus 1
 
     ‘Læs mere om online TDV her
Mellemledere, coaches, koordinatorer m.fl.
Målgruppe A:
 
Mellemledere, coaches, ledere, koordinatorer, værkførere, undervisere m.fl., der vejleder de ansatte.
Alle basis medarbejdere og virksomheden har gavn af denne oplæring
Alle basis medarbejdere og virksomheden har gavn af denne oplæring
Målgruppe B/Target group B:
 
Jobsøgende, 10. klasse elever, dansk- og flersprogede ansatte i alle erhverv / Job seekers and base employees in all professions.
Mellemledere, coaches, koordinatorer m.fl. kan online afprøve deres færdigheder
Alle basis medarbejdere kan afprøve deres færdigheder online.
Alle basis medarbejdere kan afprøve deres færdigheder online.
Målgruppe A+B:
 
For målgruppe A gælder det TDV for vore Lean/Lean tool  kurser, og for målgruppe B TDV for vort Lean web kursus.
NB: Virksomheden kan vælge et trin ad gangen, et udpluk af trin 1-5, eller vælge et eller et udpluk af alle vore kurser.
Udvikling af medarbejderne
NB: Dansk sprog klar til bestilling / English language modules ready for sale. Tap a flag for info on other languages.
Mulighed for teste sin viden online
HUSK online TDV kursus 1: To 16-02-17
TDV testportalen: Der er adgang fra 9-2-17

Sprog/Available languages:

Læs mere om disse tilbud på dansksprogede kurser
Dette web kursus - 5 moduler -  er tilgængelig på dansk
This web course - 5 mdoules - is available  in English language
One module is so far available in German language
One module is so far available in Norwegian language
One module is so far available in Swedish language
One module is so far available in Islandic language
One module is so far available in Chinese language
One module is so far available in Russian language
One module is so far available in Spanish language
One module is so far available in Arabic language
Vore online TDV tests er itv på dansk, men har planlagt engelsk sprogede TDV, også kaldet Multiple Choice tests
Bischoff Academy

Bischoff Academy/About us

Mit navn er Hans Georg Bischoff, og har oprettet Bischoff Academy i 2011.

Jeg har brugt og bruger mine 40 års erfaring fra min tid i erhvervslivet i Danmark, på Færøerne og på Grønland til at opbygge og videreudvikle mine e-learning moduler. Altså med vægt på udførelsen af den erhvervede viden i praksis + nødvendig teori. Læs mere om BA her

Hans Georg Bischoff - CEO
Hans Georg Bischoff
Tidligere medarbejdere, kolleger m.fl. har bidraget med gode idéer, reflektioner mv.

Jeg har også lært meget af alle mine tidligere medarbejdere, chefer og øvrige kolleger, som har inspireret mig rigtig meget, også undervejs i forløbet under udviklingen af BA.

Navne? Ingen nævnt, ingen glemt!

Al begyndelse er svær
Al begyndelse er svær, men dine kompetencer styrkes kun gennem praktisk erfaring. Vores moduler er en god begyndelse.
Det er ikke en ferietjans at være leder eller coach
At være coach eller leder er ikke en ferietjans. Nej, det drejer sig f.eks. om at vejlede og støtte de nye og fastansatte i deres bestræbelser på at få en brugbar forståelse for deres roller og arbejdsopgaver.

E-learning: Hvad-hvorfor-hvordan-hvornår?

E-learning: Hvad?

E-learning foregår via elektroniske medier.

Online uddannelse hos Bischoff Academy 24/7
Du kan bruge vores e-learning overalt , hvor du har adgang til nettet
Du kan med fordel bruge PC eller tablets
Du kan gennemgå din e-learning 24/7

E-learning: Hvorfor?

Du kan lære hjemme, eller på toget

E-learning: Hvordan?

Du kan bruge PC-Tablet-Ipad

E-learning: Hvornår?

Du kan selv vælge tid og sted 24/7

E-learning 24-7 - når du har tid
Bischoff Academy 24/7 adgang til e-learning
Bischoff academy e-learning, som alle kan forstå, fordi vi lægger vægt på visuel indlæring

Ok, for at få succes med e-learning skal du være selvdisciplineret og struktureret. Det kan du sagtens klare. Andre kan.

Du skal være disciplineret, men det er ikke svært. Det gælder bare om at komm igang.
Du skal være disciplineret, men det er ikke svært. Det gælder bare om at komm igang

E-learning moduler med værdiskabende fagområder for virksomheden

Du lærer om de vigtigste fagområder
line
Eksempelvis lærer du om samarbejde - Hvem har ikke  brug for det
line
Vi dækker de fagområder, som der er brug for indenfor alle erhverv
Bischoff Academy vælger de fagområder, der skaber værdi
Mellemledere, coaches, koordinatorer m.fl.
Alle basis medarbejdere og virksomheden har gavn af denne oplæring
Alle basis medarbejdere og virksomheden har gavn af denne oplæring

Processer!

Samarbejde...

og meget mere - læs her

Målgruppe A + B

Du vil erkende på et tidspunkt, at det er godt at kende vigtige fagord, hvad de betyder osv. Det fremmer forståelsen. Intet er så irriterende, som at skulle høre på underlige tekniske udtryk. Det lærer du bl.a.

At samarbejde med med sine kolleger kan være svært, men bestemt ikke umuligt Vi fortæller dig kort om det, og anviser, hvordan man kan opbygge et team, der kan klare de fleste daglige opgaver selv.

Heijunka boksen, flow, orden og ryddelighed etc.,  - ja det lyder måske svært, men rolig, det er ikke svært - vores undervisningsmetode er enkel og ligetil. Blot se og lyt. Det er dybest set nok.

Ansatte produktions- administrations og servicemedarbejdere. Mellemledere, coaches, undervisere, vejledere mv.

Opdateret: 01.12.16